Tekniske specifikationer

PALOMAT® Inline

Elektrisk data:

Pneumatisk data:

Luftkvalitet:

Trykluftkvalitet efter ISO 8573-1 (3.4.3)

** m³ komprimeret luft
* TDP = trykdugpunkt: den temperatur, som trykluften skal køles ned under, før dens indhold af skadelig vanddamp vil kondensere og gå over til flydende og skadelig form.

Luftforbrug for én PALOMAT® Inline:

Arbejdstryk: 6-7 bar
Mindste luftforbrug for én cyklus:..............................................................55 Liter/cykle

Cyklustid:

For at nedstable eller stable en palle.........................................................15 sekunder

IP Klasse = 64
 

Kontakt PALOMAT® salgsafdelingen for yderligere information.

Mere orden · Bedre arbejdsmiljø · Øget indtjening

@2017 - PALOMAT®