Tekniske specifikationer

PALOMAT® Inline

Elektrisk data:


Pneumatisk data:

Luftkvalitet:

Trykluftkvalitet efter ISO 8573-1 (3.4.3)

** m³ komprimeret luft
* TDP = trykdugpunkt: den temperatur, som trykluften skal køles ned under, før dens indhold af skadelig vanddamp vil kondensere og gå over til flydende og skadelig form.

Luftforbrug for én PALOMAT® Inline:

Arbejdstryk: 6-7 bar
Mindste luftforbrug for én cyklus:..............................................................55 Liter/cykle

Cyklustid:

For at nedstable eller stable en palle.........................................................15 sekunder

IP Klasse = 64
 

Rengøring:

Da PALOMATen er udstyret med diverse følere, ledninger og slanger, må rengøringen kun foretages med et svagt basiskt rengøringsmiddel. PALOMATen må ikke spules men tørres over med en opvreden klud.
 

Kontakt PALOMAT® salgsafdelingen for yderligere information.

Mere orden · Bedre arbejdsmiljø · Øget indtjening

@2017 - PALOMAT®