Kontakt PALOMAT®

Vi sidder klar til at hjælpe dig

 

BILA A/S - PALOMAT®

Industrivej 10
DK-7900 Nykøbing Mors
Telefon: +45 96 69 47 10
Telefax: +45 97 71 04 40
Mail: info@palomat.com

CVR - nr.: 12047894


Vis PALOMAT® på et større kort

 

Ja tak, send mig gerne mere information 

Psst… vi spamer dig ikke med irrelevante nyhedsbreve. Vi ringer dig personligt op og sender dig derefter det aftalte materiale pr. mail.

Error executing template "../../Admin/Module/BasicForms/DefaultFormTemplate.cshtml"
System.ArgumentException: Object type cannot be converted to target type.
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CleanupHelper.Init(AppDomain domain, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.InitHelper.CreateHelper()
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.CallHelperSafeHelper`2.AsAction()
  at System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
  at System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
  at RazorEngine.Compilation.ExecutionContextLessThread.DefaultCallFunc[O](Func`1 f)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp..ctor(AppDomain toWatch, IPrinter printer)
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.CreateInitial()
  at System.Lazy`1.CreateValue()
--- End of stack trace from previous location where exception was thrown ---
  at System.Runtime.ExceptionServices.ExceptionDispatchInfo.Throw()
  at System.Lazy`1.get_Value()
  at RazorEngine.Compilation.CrossAppDomainCleanUp.RegisterCleanup(String item, Boolean throwOnDefault)
  at RazorEngine.Templating.InvalidatingCachingProvider.CacheTemplate(ICompiledTemplate template, ITemplateKey templateKey)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.CompileAndCacheInternal(ITemplateKey key, Type modelType)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.GetCompiledTemplate(ITemplateKey key, Type modelType, Boolean compileOnCacheMiss)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineService.RunCompile(ITemplateKey key, TextWriter writer, Type modelType, Object model, DynamicViewBag viewBag)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.<>c__DisplayClass16_0.b__0(TextWriter writer)
  at RazorEngine.Templating.RazorEngineServiceExtensions.WithWriter(Action`1 withWriter)
  at Dynamicweb.Rendering.Template.RenderRazorTemplate()

1 @inherits Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateBase<Dynamicweb.Rendering.RazorTemplateModel<Dynamicweb.Rendering.Template>> 2 @using System.Web.Mvc; 3 @{ 4 string formCssClass = GetString("Form.CssClass"); 5 string formSystemFields = GetString("Form.SystemFields"); 6 bool formLabelBold = GetBoolean("Form.LabelBold"); 7 bool formLabelOverField = GetBoolean("Form.LabelOverField"); 8 string formId = GetString("Form.HtmlId"); 9 string formOnSubmit = GetString("Form.OnSubmit"); 10 string formSpamScript = GetString("Form.SpamScript"); 11 string formAction = GetString("Form.Action"); 12 int formColumnShiftFormFieldID = GetInteger("Form.ColumnShiftFormFieldID"); 13 string formLabelRequired = GetString("Form.LabelRequired"); 14 15 int formMaxSubmits = GetInteger("Form.MaxSubmits"); 16 int formSubmitCount = GetInteger("Form.SubmitCount"); 17 string formMaxSubmitsReachedText = GetString("Form.MaxSubmitsReachedText"); 18 19 string labelStyle = string.Empty; 20 if (formLabelBold) 21 { 22 labelStyle = ".formtable .labelCell label{font-weight:bold;}"; 23 } 24 } 25 26 27 @{ 28 if (formMaxSubmits > 0 && formSubmitCount >= formMaxSubmits) 29 { 30 @formMaxSubmitsReachedText 31 } 32 else 33 { 34 35 36 <style type="text/css"> 37 .formtable td { 38 padding: 3px; 39 } 40 41 .formtable .columnCell { 42 vertical-align: top; 43 } 44 45 .formtable .labelCell { 46 vertical-align: top; 47 padding-right: 10px; 48 } 49 50 51 .formtable .descriptionCell { 52 font-size: 0.8em; 53 opacity: 0.8; 54 padding: 0px; 55 padding-left: 3px; 56 padding-bottom: 5px; 57 max-height: 0.8em; 58 line-height: 1.0em; 59 } 60 61 .formtable input[type=text], 62 .formtable input[type=password], 63 .formtable textarea { 64 min-width: 250px; 65 } 66 </style> 67 <style type="text/css"> 68 @labelStyle 69 </style> 70 71 <form method="post" action="@formAction" enctype="multipart/form-data" class="@formCssClass" id="@formId" onsubmit="@formOnSubmit"> 72 @formSystemFields 73 <table class="formtable"> 74 @if (formColumnShiftFormFieldID > 0) 75 { 76 @GetStartTable(); 77 } 78 79 @foreach (LoopItem field in GetLoop("Fields")) 80 { 81 int fieldId = field.GetInteger("Field.ID"); 82 string fieldHtmlId = field.GetString("Field.HtmlId"); 83 string fieldName = field.GetString("Field.Name"); 84 string fieldControl = field.GetString("Field.Control"); 85 string fieldDescription = field.GetString("Field.Description"); 86 string fieldType = field.GetString("Field.Type"); 87 bool fieldIsButton = field.GetBoolean("Field.IsButton"); 88 bool fieldIsOther = field.GetBoolean("Field.IsOther"); 89 bool fieldRequired = field.GetBoolean("Field.Required"); 90 91 string requiredImage = string.Empty; 92 if (fieldRequired && !String.IsNullOrEmpty(formLabelRequired)) 93 { 94 requiredImage = String.Format("<img src=\"/Files/{0}\">", formLabelRequired); 95 } 96 97 string fieldActivityId = field.GetString("Field.Activity.Id"); 98 string fieldActivityName = field.GetString("Field.Activity.Name"); 99 string fieldActivityDescription = field.GetString("Field.Activity.Description"); 100 101 if (formLabelOverField) 102 { 103 if (!fieldIsButton && !fieldIsOther && fieldType != "Hidden") 104 { 105 <tr class="labelRow"> 106 <td class="labelCell"><label for="@fieldHtmlId">@Translate(fieldName, fieldName) @requiredImage</label></td> 107 </tr> 108 } 109 <tr class="fieldRow"> 110 <td>@fieldControl</td> 111 </tr> 112 <tr class="descriptionRow"> 113 <td class="descriptionCell"><small>@Translate(fieldDescription, fieldDescription)</small></td> 114 </tr> 115 116 if (!string.IsNullOrEmpty(fieldActivityId)) 117 { 118 <tr class="consentRow"> 119 <td> 120 <strong>@fieldActivityName</strong> 121 <div>@fieldActivityDescription</div> 122 </td> 123 </tr> 124 } 125 } 126 else 127 { 128 <tr class="fieldRow"> 129 <td class="labelCell"> 130 @if (!fieldIsButton && !fieldIsOther && fieldType != "Checkbox" && fieldType != "Hidden") 131 {<label for="@fieldHtmlId">@Translate(fieldName, fieldName) @requiredImage</label>} 132 </td> 133 <td>@fieldControl @if (fieldType == "Checkbox") 134 { <label for="@fieldHtmlId">@Translate(fieldName, fieldName) @requiredImage</label>}</td> 135 </tr> 136 <tr class="descriptionRow"> 137 <td class="descriptionCell"></td> 138 <td class="descriptionCell"><small>@Translate(fieldDescription, fieldDescription)</small></td> 139 </tr> 140 141 if (!string.IsNullOrEmpty(fieldActivityId)) 142 { 143 <tr class="consentRow"> 144 <td></td> 145 <td> 146 <strong>@fieldActivityName</strong> 147 <div>@fieldActivityDescription</div> 148 </td> 149 </tr> 150 } 151 152 } 153 if (formColumnShiftFormFieldID == fieldId) 154 { 155 @GetShiftColumn(); 156 } 157 } 158 159 @if (formColumnShiftFormFieldID > 0) 160 { 161 @GetEndTable(); 162 } 163 </table> 164 </form> 165 } 166 } 167 @functions { 168 private string GetStartTable() 169 { 170 return "<tr><td class=\"columnCell\"><table class=\"firstColumn\">"; 171 } 172 173 private string GetShiftColumn() 174 { 175 return "</table></td><td class=\"columnCell\"><table class=\"secondColumn\">"; 176 } 177 178 private string GetEndTable() 179 { 180 return "</table></td></tr>"; 181 } 182 }

Mere orden · Bedre arbejdsmiljø · Øget indtjening

@2017 - PALOMAT®