Sydvestjysk Sygehus har både deres medarbejdere og miljøet i fokus

 

Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg har investeret i deres anden PALOMAT® - PALOMAT® Greenline som udelukkende er el-drevet. En investering der gør, at medarbejderne skånes for de manuelle palleløft og energiniveauet sænkes.

Før vi investerede i vores første PALOMAT® i 2006 foregik håndteringen af paller manuelt - den enkelte medarbejder løftede og flyttede pallerne selv. Det var hårdt arbejde og da vi begyndte at ansætte kvinder i varemodtagelsen, kunne vi se, at det ikke var en optimal situation for vores medarbejdere,

fortæller Susanne Lindballe, Mellemleder i økonomiafdelingen på Sydvestjysk Sygehus.

På Sydvestjysk Sygehus håndterer de ca. 120 paller hver uge. Sygehusets to PALOMATer er placeret på lagrene i henholdvis kælderen og i stueplan. Fyldte paller ankommer i varemodtagelsen i stueplan og transportes til lagrene. Når pallerne er tømte, stables de i PALOMATen vha. en løftevogn.

En eskalerende varemængde gjorde investeringen i endnu en PALOMAT® en realitet.

Susanne Lindballe tilføjer, ”Vi er meget bevidste om at investere rigtigt i forhold til energiforbrug og miljø. Det er en mærkesag for hele Region Syddanmark. Derfor var det ikke svært at beslutte, at vores PALOMAT® nr. 2 skulle være en PALOMAT® Greenline”.

”Vi er utroligt glade for vores PALOMATer. Håndteringen af pallerne er blevet meget lettere, vores medarbejdere har meget færre manuelle løft og pallerne fylder meget mindre,”
afslutter Susanne Lindballe.

Med PALOMAT® har Sydvestjysk Sygehus opnået:

  • En lettere og mere brugervenlig pallehåndtering

  • Færre tunge manuelle løft 

  • Forbedring af arbejdsmiljøet

  • Mere orden på lagrene 

  • En energi- og miljørigtig løsning 
     

Fakta: Sydvestjysk Sygehus i Esbjerg er en del af Region Syddanmark. Sygehuset behandler patienter indenfor næsten alle specialer, såvel medicinske som kirurgiske. Sygehuset har 500 sengepladser og omkring 2500 ansatte.

PALOMAT case - Sydvestjysk Sygehus har både deres medarbejdere og miljøet i fokus
 

 

Mere orden · Bedre arbejdsmiljø · Øget indtjening

@2017 - PALOMAT®