Personale

Area Manager
Majbritt Svane

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 11

E-mail: ms@palomat.com
Skype: bila.majbritt.svane

Markeder: Danmark, Kroatien, Finland, Portugal, USA og Australien

Salgskoordinator
Susanne Møller Pedersen

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 15

E-mail: smp@palomat.com
Skype: bila.susanne.pedersen

Markeder: Tyskland, Schweiz, Polen og Estland

Salgskoordinator
Natalie Poppe Nielsen

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 12

E-mail: npn@palomat.com
Skype: bila.natalie.poppe.nielsen

Markeder: Tyskland og Ungarn

Salgskoordinator
Tina Clausen

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 14

E-mail: tcl@palomat.com
Skype: bila.tina.clausen

Markeder: Sverige og Frankrig

Marketingkoordinator
Annette Andersen

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 13

E-mail: ana@palomat.com
Skype: bila.annette.n.andersen

Salgsassistent
Kamilla Fly Kristensen

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 17

E-mail: kfk@palomat.com


Konstruktør
Thomas Lind Gadegaard

Direkte tel.: +45 - 96 69 47 16

E-mail: tlg@palomat.com
Skype: bila.thomas.lind.gadegaard

Konstruktør
Keld Hovmøller

Direkte tel.: +45 - 92 44 80 07

E-mail: kho@palomat.com


Produktionschef
Henrik Borggaard


Montør
Jens Søndergård


Montør
Thyge Roesen


Montør
Kristian Roesen


Montør
Poul Søndergaard


Montør
Lars Rasmussen